DATAINFO PRAHA, spol. s r.o.

DATAINFO PRAHA, spol. s r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00 Praha-Braník
IČ: 63671093
DIČ: CZ63671093

Informace o kanceláři DATAINFO PRAHA, spol. s r.o.

 

Firma Datainfo Praha s.r.o. vznikla v roce 1995 a od počátku se soustředila na oblast účetnictví, financí a výpočetní techniky včetně správy sítí. V začátcích se firma specializovala na prodej výpočetní techniky a zastoupení společnosti Datainfo s.r.o. z Červeného Kostelce pro Středočeský kraj při prodeji, implementaci a technické podpoře jejich účetního softwaru. Kromě toho poskytovala poradenství v oblasti využití softwaru ale i v oblasti účetnictví a využívání finančních informačních systémů při řízení firem a pro některé své klienty postupně začala zajišťovat vedení účetnictví formou outsourcingu.

 

V roce 2002 firma ukončila přímou podporu softwaru Datainfo a dále se již nesoustředila pouze na jeden software, ale získávala zkušenosti s jinými programy a systémy např. Účto, Stereo, Helios, Money S3, Pohoda, Karát a další.

V roce 2008 došlo k reorganizaci firmy, k jejímu rozšíření a přestěhování na Prahu 4. Firma se začala cíleně věnovat službám v oblasti firemních financí – vedením účetnictví, supervizí účetnictví, poradenstvím a vším, co s firemními financemi souvisí, včetně pomoci při sestavování finančních plánů pro své klienty a při jejich revizích.

Někteří z našich nových spolupracovníků působili na manažerských pozicích v oblasti financí a mají bohaté zkušenosti s manažerským účetnictvím, finančním řízením a plánováním. Těchto zkušeností využíváme pro naše klienty a snažíme se, aby účetnictví nebylo vedeno jen pro splnění zákonných povinností, ale aby zároveň sloužilo i jako podklad pro úspěšné finanční řízení jejich společností.

 

Vedení daňové evidence

 • třídění, označení, předkontace a uspořádání prvotních dokladů
 • vedení peněžního deníku
 • evidence knihy pohledávek a závazků
 • evidence knihy investičního majetku a drobného dlouhodobého majetku
 • zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností (u plátců DPH)
 • tisk konečných verzí zpracovaných knih zpracování účetní závěrky

 

Vedení podvojného účetnictví

 • třídění, označení, předkontace a uspořádání prvotních dokladů
 • sestavení účetní osnovy
 • zaúčtování všech účetních dokladů
 • vedení účetního deníku
 • vedení hlavní knihy
 • vedení pokladní knihy
 • vedení evidence pohledávek a závazků
 • inventarizace jednotlivých rozvahových účtů
 • evidence dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku
 • sestavení plánu účetních a daňových odpisů dlouhodobého majetku
 • zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností (u plátců DPH)
 • tisk konečných verzí zpracovaných knih
 • zpracování účetní závěrky-rozvaha, výsledovka, příloha

 

Mezi další poskytované služby patří

 

Ekonomické, účetní a organizační poradenství

Zpracování daňových přiznání

Mzdová a personální agenda

 

Více informací naleznete ZDE

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Petr Svoboda

Kontaktní telefon: +420 603 279 311

Cena za služby DATAINFO PRAHA, spol. s r.o.

Ceny stanovujeme individuálně podle celkové náročnosti. Orientačně u daňová evidence 8,- Kč až 15,- Kč za řádek v peněžním deníku, u účetnictví 12,- Kč až 20,- Kč za řádek v deníku. Ostaní práce dle odbornosti od 300,- Kč za hodinu do 900,- Kč za hodinu, nebo podle úkonu. Kalkulaci Vám vyhotovíme obratem po konzultaci o požadovaném rozsahu.

Kde nás najdete?